ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ DIP e-Learning

All Courses

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจได้โดยคลิกเลือกรายวิชาทั้งหมดได้เลยค่ะ

หลักสูตรที่เปิดอยู่ 

หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน DL-101 รอบที่ 1/2562

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562

                                     ***สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562***

หลักสูตรที่กำลังจะเปิด

หลักสูตร  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รอบที่ 2/2561

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2019, 2:30 PM
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

  รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 1/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม 2562 - พฤษภาคม ...

  Read the rest of this topic
  (200 words)
  Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
  รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2019, 2:26 PM
   

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 ดังนี้

  ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562

  เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

  สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ ...

  Read the rest of this topic
  (168 words)

  Courses