ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ DIP e-Learning

All Courses

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจได้โดยคลิกเลือกรายวิชาทั้งหมดได้เลยค่ะ

หลักสูตรที่กำลังเปิด 

หลักสูตร  ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)  รอบที่ 2/2563

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2563

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรถัดไป

หลักสูตร  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รอบที่ 2/2563

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2563

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 27 มกราคม 2564

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 - 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
  รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - ศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2019, 9:19 AM
   

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

  ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 23 ธันวาคม 2562

  เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563

  สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 - ...

  Read the rest of this topic
  (170 words)
  Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - อังคาร, 10 กันยายน 2019, 9:42 AM
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

  รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 2/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ...

  Read the rest of this topic
  (209 words)

  Courses