ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ DIP e-Learning

All Courses

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจได้โดยคลิกเลือกวิชาได้เลยค่ะ

ประกาศเรื่องการเข้าระบบสำหรับสมาชิกเก่า ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบใหม่ทุกคน 

โดยใช้ username เดิมและ password = 1234 (ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสใหม่)


### หลักสูตร  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รอบที่ 2/2561 ###

***ระบบเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561***

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

 สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2018, 10:13AM
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

  รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 2/2561

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (205 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2018, 10:13AM
   

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2/2561

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

  ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 23 ธันวาคม 2561

  เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

  สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วั...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (166 คำ)