ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ DIP e-Learning

All Courses

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจได้โดยคลิกเลือกรายวิชาทั้งหมดได้เลยค่ะ

หลักสูตรที่เปิดอยู่ 

หลักสูตร  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รอบที่ 1/2562

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562

หลักสูตรที่กำลังจะเปิด

หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน DL-101 รอบที่ 2/2562

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 - 6 ตุลาคม 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 6 มิถุนายน 2019, 3:53PM
   

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 ดังนี้

  ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 1 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562

  เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 6 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

  สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 10 สิงหาคม ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (173 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 6 มิถุนายน 2019, 3:52PM
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

  รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 2/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (209 คำ)