ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ DIP e-Learning

All Courses

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจได้โดยคลิกเลือกรายวิชาทั้งหมดได้เลยค่ะ

หลักสูตรที่เปิดอยู่ 

หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน DL-101 รอบที่ 2/2562

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 - 6 ตุลาคม 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรที่กำลังจะเปิด

หลักสูตร  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รอบที่ 2/2562

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 23 ธันวาคม 2562

เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563

สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - อังคาร, 10 กันยายน 2019, 9:42AM
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

  โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

  รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 2/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (209 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
  รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - อังคาร, 10 กันยายน 2019, 9:41AM
   

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2/2562

  มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

  ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 23 ธันวาคม 2562

  เรียนผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563

  สอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 - ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (170 คำ)

  รายวิชาทั้งหมด