ผู้ใช้สามารถเรียนรู้บทเรียน รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของการ์ตูนโดยผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตัวของท่านเองผ่านเว็บไซต์นี้