ผู้ใช้สามารถเรียนรู้บทเรียนการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ในรูปแบบของการ์ตูนโดยผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตัวของท่านเองผ่านเว็บไซต์นี้