ข่าวและประกาศ

รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 6 มิถุนายน 2019, 3:53PM
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1/2562

มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 ดังนี้

ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 1 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 6 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2562 

ระบบเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ หรือ นายณัฐพล วัฒน์มณี
E-Mail : elearning@ipthailand.go.th

**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่