ข่าวและประกาศ

รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - ศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2018, 2:16PM
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2/2560

มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 – 23 ธันวาคม 2560

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 27 มกราคม 2561

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 31 มกราคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ
E-Mail : elearning@ipthailand.go.th

**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่