ข่าวและประกาศ

รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
รับสมัครลงทะเบียนเรียนระบบ e-Learning หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2018, 10:13AM
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2/2561

มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 23 ธันวาคม 2561

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 31 มกราคม 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 

ระบบเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ
E-Mail : elearning@ipthailand.go.th

**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่