ข่าวและประกาศ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนระบบ e-Learning DL101 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ผู้ดูแลระบบ e-Learning - จันทร์, 18 กันยายน 2017, 10:16AM
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)

รับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) รุ่นที่ 2/2560

มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 9 กันยายน 2560 – 6 ตุลาคม 2560 

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 14 ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 

ผ่านทางระบบเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ โทรศัพท์ 1368 เบอร์ต่อภายใน 1302 ในวันและเวลาราชการ

**หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่